Lei­las nya favoriter

Leva & Bo - - Enkelt & Gott -

Fan­tas­tis­ka glu­ten­fria tår­tor väx­er in­te på träd, men den här vill jag lo­va är en rik­tig ki­oskväl­ta­re till tår­ta. 1 tår­ta/12 bi­tar • 300 g has­sel­nöt­ter • 200 g mörk cho­klad av god

kva­li­tet, 70 pro­cent • 1 msk ka­kao av god kva­li­tet • 200 g smör • 1 dl ko­kos­soc­ker • 6 eko­lo­gis­ka ägg Pe­a­nut but­ter frosting: • 1 ½ dl jord­nöts­smör • 2 ½ dl ko­kos­soc­ker • 1 dl ka­kao av god kva­li­tet • 1 tsk va­nilj­pul­ver • 300 g Phi­la­del­p­hi­a­ost • 2 msk varmt kaf­fe Gar­ne­ring: • bi­gar­rå­er Sätt ug­nen på 175 gra­der. Mixa has­sel­nöt­ter­na till ett fint pul­ver i en mat­be­re­da­re.

Hac­ka cho­kla­den grovt och kör den se­dan i mat­be­re­da­ren till­sam­mans med nöt­ter­na.

Till­sätt ka­kao, smör och ko­kos­soc­ker och mixa krä­migt.

Se­pa­re­ra äg­gen, till­sätt gu­lor­na i smörs­me­ten och mixa.

Vis­pa upp ägg­vi­tor­na till ett hårt skum i en torr och ren bun­ke.

Vänd för­sik­tigt ihop ägg­vi­tan med cho­klads­me­ten, li­te i ta­get.

Fyll sme­ten i två smor­da te­flon­for­mar med lös­tag­bar kant, 24 cen­ti­me­ter i di­a­me­ter.

Gräd­da bott­nar­na i mit­ten av ug­nen i cir­ka 30–35 mi­nu­ter. Pro­va med en stic­ka, den ska in­te va­ra klad­dig. Låt sval­na helt.

Pe­a­nut but­ter frosting: Vis­pa jord­nöts­smör, ko­kos­soc­ker, ka­kao, va­nilj­pul­ver och Phi­la­del­p­hi­a­ost krä­migt. Till­sätt kaf­fet.

Bred li­te frosting på en av bott­nar­na, lägg den and­ra bott­nen över och bred frosting på och runt tår­tan. Gar­ne­ra med bi­gar­rå­er.

1 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.