Kan jag gö­ra is­te ut­an soc­ker?

Det ver­kar ha bli­vit tren­digt med is­te, jag äls­kar det men vill helst und­vi­ka soc­ker. Har ni någ­ra bra tips el­ler re­cept? Svar:

Leva & Bo - - Fråga Oss - FOTO THINK­STOCK JO­SE­FIN

Det finns fle­ra na­tur­li­ga ­al­ter­na­tiv till soc­ker med mind­re ka­lo­ri­er. Ett ex­em­pel är Ste­via, som bå­de finns i strö­form och ­fly­tan­de form, ko­kos­soc­ker el­ler ­aga­ve­si­rap. Al­la ger li­te oli­ka smak. Ett bra tips är att helt en­kelt väl­ja ett gott frukt­te, gär­na grönt el­ler rött te, bryg­ga som van­ligt och blan­da med ci­tron och myn­tael­ler ci­tron­me­liss­blad och mas­sor av is. Klyf­tor av per­si­ka el­ler ­nek­ta­rin är ock­så su­per­gott i is­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.