”Min stil är vit, grå och svart”

Två här­li­ga bal­kong­er bil­dar ex­tra rum till hy­reslä­gen­he­ten i Helsing­borg, där Gun-Britt och hen­nes sam­bo och hund stortrivs.

Leva & Bo - - Läsarhemmet - Be­rät­tat för KATRIN KRANTZ

JAG, MIN SAM­BO och vår chi­hu­a­hua Ti­to bor i Helsing­borg i en ny­pro­du­ce­rad hy­reslä­gen­het på 80 kvadrat­me­ter med två sto­ra ­bal­kong­er. En är in­gla­sad och en öp­pen.

Lä­gen­he­ten har tre rum och kök med öp­pen plan­lös­ning, en in­gla­sad bal­kong åt väs­ter på 13 kvadrat­me­ter som vi ut­nytt­jar ti­digt på vå­ren som ett ex­tra rum. Vi har även en öp­pen bal­kong med sö­der­läge. Vi flyt­ta­de hit då hu­set var nytt i sep­tem­ber 2013.

Det bäs­ta med lä­gen­he­ten är att den är ljus och har en öp­pen plan­lös­ning. Mitt sto­ra in­tres­se är he­m­in­red­ning och scrap­boo­king, och det mesta av min in­spi­ra­tion får jag från nä­tet och in­red­nings­tid­ning­ar. Min stil är nå­got blan­dad – jag gil­lar vitt, grått och svart med in­slag av tur­kost.

När man kom­mer in i vår hall möts man av en vit by­rå som är su­per­fin.

Jag är myc­ket stolt över vår lä­gen­het!

Ny­byggd trea i Helsing­borg

Gun-Britt, Carl-Gustaf och chi­hu­a­hu­an Ti­to.

Lä­gen­he­ten:

En ny­byggd trea på 80 kvadrat­me­ter med två sto­ra ­bal­kong­er i Helsing­borg.

Det bäs­ta med lä­gen­he­ten:

Lju­set och den öpp­na plan­lös­ning­en.

LE­VA&BO •

EXTRARUM. Med två bal­kong­er känns Gun-Britts trea stor. ”Det bäs­ta med lä­gen­he­ten är att den är ljus och har en öp­pen plan­lös­ning”, sä­ger hon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.