SKÖN KOM­PIS

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Kul design från Fat­boy är de­ras över­di­men­sio­ne­rad ka­nin som är en slags sitt­puff. Finns i fle­ra fär­ger och stor­le­kar. Den­na i oran­ge he­ter den CO9 XS och mä­ter 180 150 cen­ti­me­ter, en­dast för in­om­hus­bruk, 3 490 kro­nor, In­red.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.