FROST­FRITT

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Hum­lor har det in­te alltid så lätt och ibland kan de be­hö­va hjälp på tra­ven med att hit­ta en bra boplats. Här ett ke­ra­mik­bo med gla­se­rad yta som är re­si­stent mot frost, 18 cen­ti­me­ter högt, 398 kro­nor, Smar­ta sa­ker.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.