NYA SAL­LA­DER

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Ryd­bergs ut­ö­kar sitt sor­ti­ment med två fär­dig­blan­da­de bul­gur- och bön­sal­la­der. De nya sal­la­der­na kom­mer i sma­ker­na To­mat & ba­si­li­ka och Pap­ri­ka & chi­li och är ett gott till­be­hör till bå­de ve­ge­ta­riskt och kött. Finns i två stor­le­kar, cir­ka 23 kro­nor för 200 gram och cir­ka 37 kro­nor för 400 gram.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.