VAC­KERT MÖNST­RAD

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Ro­man­tisk och ru­stik tall­rik från Ståhl. Mug­gar och ser­ve­rings­fat finns i sam­ma se­rie som finns i fle­ra fär­ger. Gul tall­rik, 28 cen­ti­me­ter i di­a­me­ter, 375 kro­nor.

NYTT & GAM­MALT. Jessica Folc­ker vi­sar upp sitt per­son­li­ga hem i nya in­red­nings­bo­ken ”Hej! Kre­a­ti­va hem 2”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.