LYX­IGT BAD

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Nå­got för dröm­bad­rum­met är Af­fa­ris lyx­i­ga bad­kar i mäs­sing.

Mäs­sing har bra vär­me­led­nings­för­må­ga och värms lätt upp av det var­ma vatt­net, här­ligt att kry­pa ned och lu­ta sig mot allt­så. 160 cen­ti­me­ter långt,

29 900 kro­nor, Du­kat.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.