GUNGA MED STIL

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Grov­hug­gen gung­stol av ki­ne­siskt barr­trä som må­lats knall­gul. Obe­hand­lad, 96 x 66 x 98 cen­ti­me­ter, 1 499 kro­nor, , Gra­nit.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.