3 tips för den mo­der­na sti­len

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

För den som in­te har nå­gon rik­tig be­tong­vägg finns det mas­sor av re­a­lis­tis­ka ta­pe­ter med oli­ka be­tong­mo­tiv att väl­ja mel­lan.

Det är fint med de­tal­jer av na­tur­ma­te­ri­al som sten, trä och kanske ett får­skinn. Ad­de­ra grö­na väx­ter och sti­len blir kom­plett!

Gra­fis­ka möns­ter är snyggt till be­tong. Mönst­ra­de bo­mulls­kud­dar, 50 50 cen­ti­me­ter, 475 kro­nor styck, Ylva Skarp.

Fint för blom­mor Vasen Ele­va­ted i ro­sa kom­mer från dans­ka Mu­u­to. Av ­mun­blåst glas och mas­siv ask, 21,9 cen­ti­me­ter hög, 849 kro­nor, De­sig­non­li­ne.se. Står sta­bilt Ljus­sta­ke av be­tong, från dans­ka Menu, 499 kro­nor, Royalde­sign.se. Sitt snyggt Ljus­grå of­fa Osa­ka med Mo­ja­ve ­, 8 569 kro­nor, Bocon­cept.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.