BLAN­DA VÄX­TER MED OLI­KA HÖJD

Leva & Bo - - Blå Balkong -

1Oav­sett om det gäl­ler bal­kong­lå­dan el­ler nå­gon an­nan plan­te­ring är det bra att tän­ka i ni­vå­er. Vack­ra väx­ter som häng­er ner kan kom­plet­te­ras med väx­ter som fyl­ler ut samt de som ska­par höjd. Höjd­ska­pa­re som pas­sar till blåa ny­an­ser är till ex­em­pel gräs och jät­te­ver­be­na. Alun­rot, sil­ve­r­ek och sil­ver­gir­land fyl­ler ut bra och döl­jer fu­la kan­ter me­dan sil­ver­njur­vin­da, sli­de­ran­ka och am­pel­vin­da böl­jar ner över kan­ten.

MIX­AT. I bal­kong­lå­dan en samplan­te­ring av bland an­nat sil­ver­njur­vin­da, sil­ver­gir­land,

la­ven­del och stäppsal­via.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.