SUR JORD GER EN BLÅ PLAN­TA

Leva & Bo - - Blå Balkong -

3Hor­ten­si­or är bå­de mo­der­na och ljuvt ro­man­tis­ka på en och sam­ma gång och för den som tyc­ker om blått är de blåa hor­ten­si­or­na nå­got all­de­les ex­tra. Hor­ten­si­ans blom­färg styrs av jor­dens pH-vär­de och för att de ska bli blå krävs ett gans­ka lågt pH-vär­de på cir­ka 5–5,8. Träd­gårds­jord har van­ligt­vis för högt pH-vär­de så för blå hor­ten­si­or pas­sar ro­do­dendron­jord bäst. Hor­ten­si­ans jord bör alltid va­ra fuk­tig, men väx­ten ska in­te stå i vat­ten. Den kan över­vint­ra i gynn­samt lä­ge i kru­ka på bal­kong­en. Skyd­da gär­na plan­tans röt­ter un­der vin­tern, ge­nom att iso­le­ra kru­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.