FÅ LÄNG­RE BLOM­NING

Leva & Bo - - Blå Balkong -

4Pensé­er är tack­sam­ma och prisvärda blom­mor som dy­ker upp i bu­ti­ker­na re­dan un­der sen­vin­tern. De blom­mar länge och är myc­ket fi­na att kom­plet­te­ra med. De fort­sät­ter blom­ma långt in på som­ma­ren. När pensé­er­na blir gäng­li­ga och ri­si­ga kan de klip­pas ner så blom­mar de snart fint igen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.