SKA­PA OLI­KA HÖJ­DER

Leva & Bo - - Blå Balkong -

6Amplar är tack­sam­ma ef­tersom de in­te tar nå­gon gol­vy­ta från bal­kong­en. Ge­nom att hänga upp amplar kom­mer väx­ter på oli­ka höj­der, det ger ett in­tres­sant och om­bo­nat in­tryck. Häng gär­na en li­ten grupp av amplar bred­vid varand­ra i oli­ka höj­der. Vik­tigt att tän­ka på är att amplar på bal­kong­en mås­te vatt­nas of­ta, om de är ut­sat­ta för blåst el­ler starkt sol­ljus som är ut­tor­kan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.