Skö­na grill­kväl­lar

Leva & Bo - - Shopping - Av SU­SAN­NE ELLINGSWORTH

i eko­lo­giskt od­lad bo­mull, 50 70 cen­ti­me­ter, 39 kro­nor, La­ger­haus. i rost­fritt stål, två de­lar, 199 kro­nor, Rus­ta.

med kol­grill, 30 090 kro­nor, Con­fi­dent­living.se. 199 kro­nor, Clas Ohl­son. 299 kro­nor, 199 kro­nor, bå­da från Åh­léns. Ro­sa 12 cen­ti­me­ter hög, 129 kro­nor, Kit­chen­ti­me.se. av gjut­järn från Skepps­hult, 299 kro­nor, Cer­ve­ra. 1 499 kro­nor, Cer­ve­ra. 59 kro­nor, Rus­ta. 99 kro­nor, Ica maxi. Land­mann 12749

med tre brän­na­re och ter­mo­me­ter i loc­ket, 1 790 kro­nor, Ne­ton­net.se.

Grill­van­te, gryt­lapp, salt- el­ler pep­par­pep­par­kvarn,

Flingsalt­strö­a­re Skinn­för­klä­de, Grill­hink,

Sten­mor­tel,

Sol­cells­be­lys­ning, Ga­sol­grill

LE­VA&BO •

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.