3 tips för se­kel­skif­tessti­len

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

Att re­no­ve­ra äld­re hus till ori­gi­nal­sti­len bru­kar bli fan­tas­tiskt. Da­vid och Ma­de­le­i­ne tog fram ori­gi­nal­de­tal­jer­na i sitt se­kel­skif­tes­hus. Ma­de­le­i­ne le­tar gär­na på lop­pis och nä­tak­tio­ner för att hit­ta spän­nan­de in­red­ning med patina. Pa­ret mix­ar vi­ta väg­gar med formstar­ka ta­pe­ter. Ta­pe­ten Acqua­rio är de­sig­nad av Pi­e­ro For­na­set­ti för Co­le and son. Den finns bland an­nat hos Eng­els­ka ta­pet­ma­ga­si­net och kos­tar 2 895 kro­nor per rul­le. Svart ström­bry­ta­re i äld­re stil, 150 kro­nor, Re­no­va.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.