Ma­za­rinka­ka, lätt­vis­pad gräd­de & jord­gub­bar

Leva & Bo - - Klassiska Smaker -

6–8 per­so­ner • 300 g man­del­mas­sa, ri­ven • 150 g smör, rumstem­pe­re­rat • 3 ägg • ½ dl ve­te­mjöl Till for­men: • smör • man­del­mjöl • strö­bröd Till ser­ve­ring: • 3 dl visp­gräd­de • 1 msk strö­soc­ker • 1 l färs­ka jord­gub­bar, de­la­de

1

Sätt ug­nen på 190 gra­der. Vis­pa man­del­mas­san med el­visp på låg has­tig­het tills den är mjuk. Klic­ka sam­ti­digt i smö­ret li­te i ta­get. Till­sätt äg­gen ett i ta­get och vis­pa till en slät smet. Av­slu­ta med att rö­ra ner mjö­let.

Smö­ra och bröa en form med lös­tag­bar kant, cir­ka 24 cen­ti­me­ter i di­a­me­ter, med man­del­mjöl och strö­bröd. Häll man­del­sme­ten i for­men.

Gräd­da i mit­ten av ug­nen i cir­ka 40 mi­nu­ter. Ta ut ka­kan och låt sval­na. Vis­pa gräd­den med sock­ret. Bred lätt­vis­pad gräd­de på ka­kan och top­pa med jord­gub­bar­na.

2

3

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.