Tor­tas med flank­stek, hum­mus & gu­aca­mo­le

Leva & Bo - - Spännande Smaker -

Tor­tas är ett slags texmex-bur­ga­re som du kan fyl­la med kött, fisk el­ler få­gel plus val­fria grön­sa­ker och rör­or ef­ter tyc­ke och smak. fy­ra tor­tas räc­ker till åt­ta per­so­ner på buffé. 4 tor­tas: • 4 sto­ra ham­bur­ga­re­bröd • 1 sats hum­mus, se re­cept på

si­dan 70 • 8–12 sal­lads­blad • 1 dl pick­lad lök, se re­cept på

si­dan 70 • gril­lad flank­stek, sku­ren

i tun­na ski­vor, se re­cept ne­dan • 4 msk chi­lisås av ketchup­typ • 1 sats gu­aca­mo­le, se re­cept på

si­dan 70 • 8 ski­vor ost, till ex­em­pel

Väst­göta­klos­ter • in­lagd ja­la­peno på burk • even­tu­ellt ko­ri­an­der­blad

Lägg ihop tor­tas (brö­den) med hum­mus, sal­lad, lök, flank­stek, chi­lisås, gu­aca­mo­le och ost. De­la tor­tas med en vass kniv och fäst ihop var­je hal­va med grill­pin­nar. Ser­ve­ra med ja­la­peno och li­me.

1

Gril­lad flank­stek

8 por­tio­ner • 600–800 g flank­stek • salt & pep­par • BBQ-gla­ze, re­cept till hö­ger

Kryd­da köt­tet med salt och pep­par och låt det lig­ga i rumstem­pe­ra­tur cir­ka 20 mi­nu­ter.

Pens­la köt­tet med gla­zen och bryn det på gril­len på bå­da si­dor. Stick in en stek­ter­mo­me­ter med spet­sen i den tjoc­kas­te de­len.

Gril­la köt­tet un­der lock, när köt­ter­mo­me­tern vi­sar cir­ka 60 gra­der är köt­tet röd­ro­sa in­u­ti. Pens­la köt­tet med gla­ze 2–3 gång­er på slu­tet.

Ta upp köt­tet på en skär­brä­da, pens­la det med mer gla­ze och låt vi­la i cir­ka 20 mi­nu­ter. Skär se­dan köt­tet i tun­na ski­vor.

1

2

2

3

GRIL­LAT. Gott och mät­tan­de är tor­tas med flank­stek. POP­PIS. En po­pu­lär styck­nings­de­talj är flank­ste­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.