Piz­za­bröd

Leva & Bo - - Spännande Smaker -

Ser­ve­ra som till­be­hör på grill­buffé med ba­si­li­ka- och vit­löks­sal­sa. 4–8 bröd • 4 dl ve­te­mjöl + 2 dl mjöl till

ut­bak­ning­en • 1 tsk salt • 1 tsk bak­pul­ver • 3 dl tjock yog­hurt på burk, till ex­em­pel rysk Blan­da mjöl, salt och bak­pul­ver i en bun­ke. Till­sätt yog­hur­ten och rör till en smi­dig deg.

Ta upp de­gen på ett väl­mjö­lat bak­bord med hjälp av en sked el­ler slic­ke­pott. De­la den i 4–8 de­lar. Plat­ta ut till halv­cen­ti­me­ter tjoc­ka ka­kor och vänd i mjö­let. Lägg dem på väl­mjö­lat bak­plåts­pap­per. Gril­la på hett grill­gal­ler, 1–3 mi­nu­ter.

Ser­ve­ra med ba­si­li­ka­sal­sa, re­cept på si­dan 70, och gril­la­de grön­sa­ker.

1

2

3

SAL­LAD & BRÖD.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.