Var hit­tar jag den fi­na mat­tan?

Hej. I LE­VA & BO nummer 20 finns en fin pric­kig mat­ta som jag skul­le vil­ja ha i vårt barn­rum. Var hit­tar jag den? Svar:

Leva & Bo - - Fråga Oss - AN­NIC­KA L

Mat­tan he­ter Ull­gump och kom­mer från Ikea. Den mä­ter 133 ×195 cen­ti­me­ter och kos­tar 199 kro­nor. Den finns även i en oran­geröd va­ri­ant som kom­mer att ut­gå från bu­ti­ker­na i ok­to­ber och kan re­dan va­ra svår att få tag på.

PRIC­KIG. Mat­tan Ull­gump från Ikea blev va­let till barn­kam­ma­ren hem­ma hos Ma­ri­ka Ax­én som har in­red­nings­blog­gen In­red­nings­frun.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.