Ska­pa ditt eget som­mar­pa­ra­dis

Leva & Bo - - Redaktören -

SOF­FAN UT­OM­HUS ÄR min nya fa­vo­rit­mö­bel. Det finns ing­et här­li­ga­re än att halv­lig­ga på sof­fan och nju­ta av en lång, lat helg­fru­kost. Pa­ra­sol­let får gär­na var upp­fällt och skug­ga li­te lätt. Och det be­hövs in­te en hel gi­gan­tisk ter­rass för att ha en soff­hör­na ute. Det finns små, nät­ta va­ri­an­ter som pas­sar per­fekt på bal­kong­en. Har du en bal­kong är du lyck­ligt lot­tad. Det går att för­vand­la en mi­niy­ta till ett pa­ra­dis! Bli in­spi­re­rad av en fan­tas­tisk li­ten ute­plats på si­dan 26. Här finns plats för my­si­ga stun­der i sof­fan och pys­sel med väx­ter­na. Hit­ta det som pas­sar dig och din egen hör­na i so­len.

Och blom­mor­na i som­ma­rens bal­kong­lå­da får gär­na gå i den blå färgska­lan. Min fa­vo­rit hor­ten­sia gör ing­en be­svi­ken! Den blom­mar ge­ne­röst he­la som­ma­ren. Men bli in­te oro­lig om den by­ter färg från blått till ro­sa, det kan hän­da om den väx­ter i fel jord. Stäppsal­via, la­ven­del och pe­tu­nia är and­ra favoriter. Plan­te­ra till­sam­mans med silv­ri­ga blad­väx­ter så får du en ljuv­lig mix. Ki­ka på si­dan 46 och få in­spi­ra­tion. Som­ma­ren är bäs­ta ti­den för att fixa hem­ma. Är ditt sov­rum en bort­glömd plats så pas­sa på att in­re­da med bra och snygg förvaring. Det är här­ligt att nju­ta av ord­ning och re­da, som bonus so­ver du ex­tra gott. Ki­ka på si­dan 34.

Vi har du­kat upp en fan­tas­tisk grill­buffé med flank­stek, ham­bur­ga­re, spett, go­da sal­la­der och smak­ri­ka så­ser. Go­da re­cept hit­tar du på si­dan 64.

Väl­kom­men till LE­VA & BO!

”Som­ma­ren är bäs­ta ti­den för att fixa hem­ma”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.