RU­STIK FÖRVARING

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

För­va­ringspå­sar i pap­per med gum­me­rad in­si­da, design av Ernst Kir­ch­s­te­i­ger. Finns i grått och na­tur­färg, 18 18 cen­ti­me­ter, 149 kro­nor, 12 12 cen­ti­me­ter, 109 kro­nor, Kit­chen­ti­me.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.