SKA­PA EN VAC­KER SOMMARBUKETT

Leva & Bo - - Sommarfint -

ÅÅSätt blom­mor­na i vat­ten med en gång och

ge dem ett snitt med en vass kniv. ÅÅ An­vänd myc­ket grönt, även in mel­lan

blom­mor­na. ÅÅBlan­da vil­da blom­mor och blom­mor från

träd­går­den. ÅÅPloc­ka blom­mor med oli­ka for­mer – med sto­ra hu­vu­den, små spre­ti­ga och lång­sma­la. ÅÅTänk ut vil­ken färg­ton buketten ska ha, för­sök håll dig till den el­ler in­klu­de­ra nå­gon färg som stic­ker ut som kon­trast.

4

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.