3 tips för en per­son­lig stil

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

Var in­te rädd för att blan­da sti­lar. Ett hem med stil­mix­ar känns mer per­son­ligt och le­van­de.

An­vänd böc­ker i in­red­ning­en. De är bå­de snyg­ga att ha lig­gan­de fram­me el­ler i en bok­hyl­la.

Allt snyggt be­hö­ver in­te va­ra dyrt. Håll koll på de stör­re ked­jor­nas ut­bud och fyn­da, tip­sar He­le­na. Fle­ra av hen­nes fa­vo­rit­pry­lar är fynd från de sto­ra va­ru­hu­sen. Här mat­bord Plai­ne, 2 095 kro­nor, och sto­lar Spi­der, 599 kro­nor styck, allt från Mio.

Ele­gant form Ljus­sta­ke Lup i kop­par, form­gi­ven av Sha­ne Sch­neck för Hay, 279 kro­nor, Län­na möb­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.