Varm­rökt lax ri­let­te

Leva & Bo - - Sommarfest -

I stäl­let för att la­ga ri­let­te på pul­led pork, tes­ta det här lätt­la­ga­de re­cep­tet med fisk istäl­let för kött. En­kelt och så gott! 6-8 por­tio­ner • 300–400 g varm­rökt lax­fi­lé • 1 färsk lök • 1 dl färskost • 1 dl crè­me fraiche • 1 tsk ci­tronsaft • 2–3 drop­par ta­ba­sco • salt & pep­par • ci­tron­klyf­tor Crosti­ni: • 1 li­ten ba­gu­et­te el­ler ½ ba­gu­et­te • 2 msk oliv­ol­ja till pens­ling • 2–3 msk fin­ri­ven par­me­sa­nost

De­la lax­en i trå­di­ga små bi­tar med hjälp av två gaff­lar.

An­sa och fin­hac­ka det vi­ta av lö­ken. Skär det grö­na i tun­na ring­ar.

Blan­da färskost och crè­me fraiche i en bun­ke. Sma­ka av med ci­tronsaft, ta­ba­sco, salt och pep­par. Blan­da i lö­ken (spa­ra li­te lök till gar­ne­ring­en).

Vänd ner lax­en och blan­da för­sik­tigt. Top­pa med den spa­ra­de lö­ken. Gar­ne­ra med ci­tron­klyf­tor. Täck med plast­film, låt stå kallt cir­ka 30 mi­nu­ter.

Sätt ug­nen på grill 225 gra­der. Skär ba­gu­et­ten i tun­na ski­vor och lägg på en plåt med bak­plåts­pap­per. Pens­la med oliv­ol­jan, gär­na på bå­da si­dor. Strö över par­me­sa­nos­ten.

Ros­ta i mit­ten av ug­nen cir­ka 3 mi­nu­ter, pas­sa no­ga så att de in­te blir brän­da. Ser­ve­ra ri­let­te med ny­ros­ta­de crosti­ni.

1

2

3

4

5

6

En­kel rostad färsk lök

Den mjäl­la färs­ka lö­ken sma­kar nå­got all­de­les ex­tra. Får du in­te tag i ramslök, kan du ta en ex­tra knip­pa färsk lök. 6–8 por­tio­ner • 8 färs­ka lö­kar • 2 msk oliv­ol­ja • 1 tsk flingsalt • 1 ask ramslök, cir­ka 100 g • ny­ma­len svart­pep­par • ½ msk ci­tronsaft • 1 msk jung­fru­ol­ja

Sätt ug­nen på 225 gra­der. An­sa och de­la lö­ken längs med. Lägg lö­ken på en plåt med bak­plåts­pap­per. Ring­la över oliv­ol­ja. Sal­ta. Ros­ta i mit­ten av ug­nen cir­ka 5 mi­nu­ter.

Blan­da i ramslö­ken och ros­ta yt­ter­li­ga­re cir­ka 5 mi­nu­ter. Sal­ta, pepp­ra och drop­pa över ci­tronsaft och jung­fru­ol­ja.

1

2

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.