Mi­ni­ström­mings­lå­dor med väs­ter­bot­ten­sost

Leva & Bo - - Sommarfest -

En rik­tig de­li­ka­tess! 6-8 por­tio­ner • 20–24 ström­mings­fi­lé­er • 1 tsk salt • 1 dl pep­par­rotsvisp • ½ dl fin­hac­kad gräslök • ½ dl finstrim­lad per­sil­ja • 2 dl ri­ven väs­ter­bot­ten­sost • 2–3 dl visp­gräd­de • 2 msk strö­bröd • 1 ½ msk smör

Sätt ug­nen på 225 gra­der. Lägg ut ström­mings­fi­lé­er­na med köttsi­dan upp­åt på en skär­brä­da med bak­plåts­pap­per. Kryd­da med hälf­ten av sal­tet.

Klic­ka på pep­par­rotsvisp och strö över hälf­ten av gräslö­ken och per­sil­jan.

Rul­la ihop ström­ming­en och för­de­la den i smor­da por­tions­for­mar. Kryd­da med res­ten av sal­tet. Strö över os­ten. Ring­la över gräd­den. Sik­ta över strö­brö­det och lägg på smö­ret i små klic­kar.

Gräd­da i mit­ten av ug­nen cir­ka 12 mi­nu­ter. Gar­ne­ra med gräslök och per­sil­ja.

1

2

3

4

ROSTAD LÖK. Färsk lök blir ljuv­lig när den rostas i ugn med oliv­ol­ja.

MINILÅDOR. Ström­mings­lå­da på nytt och ele­gant sätt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.