Rim­mad lax med färsk dill & rosépep­par

2

Leva & Bo - - Sommarfest -

Den som gil­lar att pyss­la i kö­ket rim­mar lax­en själv. Med det går ock­så bra att an­vän­da köpt rim­mad lax. Hop­pa i så fall över de fy­ra förs­ta punk­ter­na i re­cep­tet. 6-8 por­tio­ner • 400 g rim­mad lax • cir­ka 1 dl fin­hac­kad färsk

dill • 1-2 msk stött rosépep­par • 1 msk jung­fru­ol­ja Rim­mad lax: • cir­ka 1,2 kg lax som va­rit

fryst i minst fem dygn • 4 msk salt • 3–4 msk strö­soc­ker

Fi­lea lax­en: skär bort rygg­be­net, så att det blir ben­fria fi­lé­er, men låt skin­net va­ra kvar. Skölj has­tigt fi­lé­er­na och tor­ka dem med hus­hålls­pap­per.

1

Blan­da salt och soc­ker. Gnid in fi­lé­er­na med ⅓ av salt- och soc­ker­bland­ning­en.

Lägg ihop fi­lé­er­na med res­ten av salt- och soc­ker­bland­ning­en, köttsi­da mot köttsi­da, tjock del mot tunn del, och lägg dem i en stor plast­på­se.

För­slut och lägg pa­ke­tet i en form el­ler på ett fat med kant. Lägg gär­na på en tyngd. Fis­ken är fär­diggra­vad ef­ter 2–3 dygn. Vänd lax­pa­ke­tet 2–3 gång­er un­der grav­ning­en. Häll bort la­ken ef­ter 2 dygn, an­nars blir fis­ken för salt. Skär lax­en i tun­na ski­vor. Dop­pa ski­vor­na en och en i dill och rosépep­par och lägg dem ef­ter­hand på ett ser­ve­rings­fat. Drop­pa över jung­fru­ol­jan.

3

4 5 6

LAX. Mjäll och god blir den hem­rim­ma­de lax­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.