Ma­räng- & jord­gubb­står­ta

Leva & Bo - - Sommarfest -

Det är vac­kert att de­ko­re­ra tår­tan med små sö­ta blom­mor från jord­gubbs­plan­ta. Du kan ock­så top­pa tår­tan med myn­tab­lad. 6-8 por­tio­ner • 5 ägg­vi­tor • ½ krm salt • 1 krm ät­tik­sprit • 4 dl strö­soc­ker • 5 dl jord­gub­bar • 5 dl visp­gräd­de • 3 dl tjock yog­hurt på burk De­ko­re­ring: • blom­mor från jord­gubbs­plan­ta Sätt ug­nen på 100 gra­der. Vis­pa ägg­vi­tor­na med sal­tet och ät­ti­kan till ett fast skum, an­vänd el­visp. Till­sätt sock­ret, li­te i ta­get me­dan du fort­sät­ter vis­pa till en blank och styv ma­räng. Rita 3 cirk­lar på bak­plåts­pap­per­sark, cir­ka 22 cen­ti­me­ter i di­a­me­ter. För­de­la ¾ av ma­räng­en på cirk­lar­na. Sprit­sa res­ten av sme­ten till mi­ni­ma­räng­er.

1 2

Gräd­da ma­räng­bott­nar­na cir­ka 1 tim­me, mi­ni­ma­räng­ar­na cir­ka 45 mi­nu­ter. Låt plå­tar­na by­ta plats ef­ter hal­va grädd­nings­ti­den, så att ma­räng­en blir jämt gräd­dad. Låt kall­na.

De­la jord­gub­bar­na. Vis­pa ihop gräd­den och yog­hur­ten, an­vänd el­visp.

För­de­la krä­men på bott­nar­na och lägg ihop dem med bä­ren. De­ko­re­ra gär­na med blom­mor från en jord­gubbs­plan­ta.

4

5

De­ko­re­ra gär­na tår­tan med blom­mor från jord­gubbs­plan­tan.

SOM­MAR­FIN.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.