In­spi­re­ras av det klas­sis­ka hem­met i blått och vitt

An­nas och Fred­riks säk­ra käns­la för in­red­ning av­speg­lar sig tyd­ligt hem­ma på släkt­går­den norr om Gö­te­borg.

Leva & Bo - - Innehåll - Av SU­SAN­NE ELLINGSWORTH

Vägg­kloc­ka Bravur, 59 cen­ti­me­ter i di­a­me­ter, 399 kro­nor,

Ikea.

Fint stilleben i var­dags­rum­met

Skönt till kud­den Ran­digt, ljus­blått kudd­fo­dral, Leo från Ny­blom Kol­lén, 229 kro­nor, Bal­ders ha­ge.

Sitt fint Träd­gårds­stol i ljus­grå konstrot­ting med dy­na, 1 495 kro­nor, Mio.

Sto­re tid

Vec­kad skärm Norr­ga­vel har till­sam­mans med Watt & ve­ke ta­git

fram en lamp­kol­lek­tion. Tex­til­skärm av lin, 55 cen­ti­me­ter i di­a­me­ter, 1 550 kro­nor, Norr­ga­vel.

Gla­sigt bord Ny­het från Ikea är soff­bor­det Vitt­sjö med topp av glas, 75 cen­ti­me­ter i di­a­me­ter, 499 kro­nor.

Stiligt på golv Bomulls­mat­ta Form In­di­go, 70×200 cen­ti­me­ter, från Ny­blom Kol­lén, 698 kro­nor, Bal­ders ha­ge.

Plats för myc­ket Vi­trin­skåp York av svart­lac­ke­rad

ask­fa­ner, 9 995 kro­nor, Mio.

Luf­tig förvaring För­va­rings­korg Rut i må­lad me­tall. 149 kro­nor, Åh­léns.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.