Du­ka vac­kert i det grö­na

Vi­ta träd­gårds­möb­ler, ro­sa och grö­na ac­cen­ter. Blom­mor och grönt från bå­de när och fjär­ran och en fin krans i hå­ret. Låt dig in­spi­re­ras!

Leva & Bo - - Innehåll - Av JO­SEP­HI­NE CARR foto JO­ACHIM BELAIEFF

”Som av­rund­ning blir det jord­gubb­står­ta och ny­bryggt kaf­fe. Se­dan nju­ter vi ba­ra”

VÅR MID­SOM­MAR ÄR en av­slapp­nad af­fär. Vi nju­ter av den ut­om­hus, nä­ra vatt­net, men un­der ett träd för skön skug­ga. Mid­som­mar­stång­en är klädd och står in­till den vi­ta träd­gårds­grup­pen. Bor­det du­kas med vitt pors­lin, ro­sa som ac­cent och en mag­ni­fik bloms­ter­bu­kett.

Ma­ten hål­ler vi en­kel. Fisk­hand­la­rens bäs­ta sil­lin­lägg­ning­ar, gott knäc­ke­bröd, smör, en bit ost och kanske en hem­la­gad Väs­ter­bot­ten­paj. Som av­rund­ning blir det jord­gubb­står­ta och ny­bryggt kaf­fe. Se­dan nju­ter vi ba­ra.

På äng­en har vi ställt ett li­tet si­do­bord bred­vid en skön fåtölj. En mysstund all­de­les för sig själv fö­re el­ler ef­ter ma­ten. Och om trött­he­ten blir över­häng­an­de ef­ter allt gott kanske det blir en tupp­lur i häng­mat­tan in­nan kaf­fet.

DAGS FÖR TÅR­TA Dags för nå­got gott. Tår­tan har Ga­teau ba­kat. Tårt­fat, 598 kro­nor, Jel­ly­be­an. Guld­vas, 35 kro­nor, Ica spe­ci­al. Mug­gar, 260 kro­nor styck, li­ten ask, 350 kro­nor, allt från Konst­hant­ver­kar­na. Ser­vet­ter, 149 kro­nor för två, Ax­lings lin­ne. Bric­ka, 520 kro­nor, Svenskt tenn.

LE­VA&BO •

UPPDUKAT

1

2

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.