Re­dak­tö­rer­na sva­rar på lä­sar­nas frå­gor

I se­nas­te Le­va & Bo sågs en fin rot­ting­få­tölj un­der shop­pinggui­de på si­dan 43. Jag har för­sökt hit­ta den­na fåtölj på nä­tet men in­te lyc­kats. Har ni på re­dak­tio­nen bätt­re in­fo om den­na, even­tu­ellt namn på få­töl­jen och åter­för­säl­ja­ren?

Leva & Bo - - Innehåll -

Den vi­ta rot­ting­få­töl­jen he­ter ”Läns­stol i rot­ting, vit” och har pro­dukt­num­mer 3721-11. Den kom­mer från dans­ka in­red­nings­mär­ket Ib Laur­sen och de sä­ger att det går bra att ringa dem så hän­vi­sar de till när­mas­te bu­tik. +45 754 243 00. Se mer på iblaur­sen.dk.

DANSK DESIGN. Den fi­na rot­ting­få­töl­jen kom­mer från dans­ka Ib Laur­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.