I jag ha

Leva & Bo - - Redaktören -

ETT NY­BYGGT HUS har en helt an­nan charm än ett gam­malt torp. Det är här­ligt att vi­la när det är se­mes­ter, bo be­kvämt och nju­ta av ett mo­dernt hus. Men det är för­stås minst li­ka ro­ligt att fixa, gö­ra om och ta hand om ett hus när det finns tid. Att byg­ga ett helt nytt som­mar­hus skul­le va­ra ett ro­ligt pro­jekt. Först väl­ja tomt, se­dan hit­ta det per­fek­ta hu­set och till slut in­re­da.

DET FINNS MÅNGA fi­na hus som skul­le pas­sa på min dröm­tomt vid ha­vet. Ki­ka i vår sto­ra gui­de på si­dan 34. Hit­ta ditt eget fa­vo­rit­hus och låt fan­ta­sin flö­da.

Kanske vill du ba­ra byg­ga ett rik­tigt li­tet hus. Då kom­mer du långt med ett at­te­falls­hus på 25 kvadrat, det kan du byg­ga på din tomt ut­an krång­li­ga till­stånd. Du får plats med myc­ket! Ki­ka på si­dan 50 och upp­täck hur fint det går att in­re­da på li­ten yta. Här finns plats för allt man be­hö­ver.

I MITT SOM­MAR­HUS skul­le jag in­re­da med blått och vitt. Det går in­te att trött­na! Sval­kan­de, fräscht och ro­fyllt. På si­dan 26 har vi in­rett al­la rum med blått och vitt. Bli in­spi­re­rad av en här­lig mönstermix, vack­ra kud­dar och läck­ra ta­pe­ter. Blått när det är som bäst.

Dess­utom får du ki­ka in i per­son­li­ga dröm­hem, ett trä­hus från 40-ta­let och en ro­man­tisk sekelskiftesvilla. Pro­va Ti­na Nord­ströms go­da som­mar­mat, en un­der­bar jord­gubb­står­ta och någ­ra enk­la grill­rät­ter!

Njut av din tid­ning!

”Hit­ta ditt eget fa­vo­rit­hus

och låt fan­ta­sin flö­da”

Stic­kat kudd-fo­dral i bo­mull med un­der­bart möns­ter från Odd Mol­ly, 895 kro­nor, El­los.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.