NYTT FO­TO­GAL­LE­RI

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Fo­to­gal­le­ri­et Lu­mas finns på över 35 stäl­len i värl­den. Nu öpp­nar ett gal­le­ri på Stu­re­ga­tan 16 i Stock­holm. Bil­der­na säljs num­re­ra­de och sig­ne­ra­de. Här ett por­trätt av Glo­ria Swan­son av fo­to­gra­fen Ed­ward Ste­ichen, Con­dé Nast col­lec­tion, 70 54 cen­ti­me­ter, 4 910 kro­nor, Lu­mas.com.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.