SOM­MAR­MARK­NAD

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Lör­da­gen den 27 ju­ni, kloc­kan 10–16, är det dags för 14:e upp­la­gan av Kre­a­ti­va mark­na­den vid Gu­la In­du­stri­hu­set, Bro­ga­tan 21, Stal­lar­hol­men. De­sign, gam­la ting, blom­mor och när­pro­du­ce­ra­de god­sa­ker finns till för­sälj­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.