SÅ IN­RE­DER DU DITT AT­TE­FALLS­HUS

Leva & Bo - - Färgstarka Rum -

ÅÅ Se till att in­te ha mer sa­ker än vad som

an­vänds. ÅÅ Inred en­het­ligt. ÅÅ Mö­ble­ra med flytt­ba­ra och flex­ib­la möb­ler. ÅÅ Ha en ljus bas­färg. ÅÅ An­vänd väg­gar­na till för­va­ring med hyl­lor och

kro­kar. ÅÅ En bar­disk kan fun­ge­ra som mat­bord. ÅÅ Kor­gar är bra att för­va­ra små­sa­ker,

lek­sa­ker och lö­sa pry­lar i.

ARBETSKÖK

2 SMART HYL­LA

Vägg­hyl­lan tar in­te myc­ket plats och är dess­utom lätt att flyt­ta ef­tersom den ba­ra lu­tas mot väg­gen, 499 kro­nor, Ikea. Korg med hand­tag, 149 kro­nor, bam­bubox, 179 kro­nor för två, In­dis­ka. Lyk­ta, 99 kro­nor, Gra­nit.

3

4

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.