MÅ­LA OM MÖB­LER

Leva & Bo - - Färgstarka Rum -

ÅÅ Al­la möb­ler som ska målas bör först tvät­tas nog­grant, är de myc­ket smut­si­ga kan målar­tvätt re­kom­men­de­ras. ÅÅ Låt dem tor­ka or­dent­ligt. ÅÅ Sli­pa lätt med ett fint sand­pap­per så fäs­ter

fär­gen myc­ket bätt­re. ÅÅ Grund­må­la med en grund­färg för snic­ke­ri­er

och möb­ler. ÅÅ Fär­dig­må­la två gång­er med en lack­färg för snic­ke­ri­er och möb­ler. Fär­gens glans är en smak­sak, från helt matt till helt blank.

8

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.