3 tips för den ro­man­tis­ka sti­len

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

Välj din egen in­red­nings­stil och strun­ta i tren­der. Låt hem­met speg­la vem du är så trivs bå­de du och gäs­ter­na.

Re­no­ve­ra var­samt. Byt in­te ut he­la kö­ket om det in­te be­hövs. Kanske räc­ker det med att må­la om luc­kor­na.

Ro­man­tis­ka ta­pe­ten Blossom från kol­lek­tio­nen Nostal­gic, 295 kro­nor per kvadrat­me­ter, Mr Pers­wall.

1 Sof­fa med lock Köks­sof­fa Lexö, med för­va­rings­ut­rym­me. I vit­lack med val­fri dy­na. 153 cen­ti­me­ter bred, 5 690 kro­nor, EM. Lätt & nätt Ele­gant fäll­stol, San Re­mo, i antra­cit­fär­gad me­tall,

665 kro­nor, Ki­la möb­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.