Gott till grill­kväl­len

Leva & Bo - - Smakrikt -

Kyckling med gril­lad ci­tron & man­go­sal­sa

4 por­tio­ner • 4 kyck­ling­fi­lé­er • ½ dl av den go­das­te gla­zen, se

se­pa­rat re­cept ne­dan • 2 eko­lo­gis­ka ci­tro­ner Man­go­sal­sa: • 2 pa­ket fryst man­go i bi­tar • 1 avo­ka­do • 3 sal­lads­lö­kar • ½–1 röd chi­li • 1 li­me • 1 msk se­sa­m­ol­ja • 1 tsk rå­soc­ker • 1 msk fisk­sås • 1 kru­ka ko­ri­an­der

Skär avo­ka­don i bi­tar, ski­va sal­lads­lö­ken tunt och hac­ka chilin fint. Lägg i en bun­ke till­sam­mans med man­go­bi­tar­na. Blan­da i saf­ten av li­me, se­sa­m­ol­ja, rå­soc­ker, fisk­sås. Ställ svalt. Blan­da i hac­kad ko­ri­an­der vid ser­ve­ring.

Pens­la kyck­ling­en med gla­zen på bå­da si­dor och gril­la tills den är ge­nom­stekt. Pens­la någ­ra gång­er un­der ti­den med gla­zen. De­la ci­tro­nen och gril­la en stund.

Ser­ve­ra den gril­la­de kyck­ling­en med gril­lad ci­tron och man­go­sal­sa.

1

2

3

Den go­das­te gla­zen

• • • • • • • •

2 vit­löks­klyf­tor ½ röd chi­li 1 dl ho­isin­sås 1 dl mörk si­rap 2 msk so­ja 1 msk vitvins­vi­nä­ger 1 tsk chi­pot­le­pas­ta svart­pep­par Hac­ka vit­lök och chili­pep­par fint och lägg den i en ka­strull med res­ten av in­gre­di­en­ser­na.

Låt ko­ka upp och putt­ra cir­ka i 5 mi­nu­ter. Häll upp i en burk.

1

2

GOD KOM­BO. Kyckling med ci­tron, man­go­sal­sa och en hem­gjord bar­becue­sås. En gi­ven grill­suc­cé!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.