Rä­kor med rostad kum­min- & dill­ma­jon­näs

Leva & Bo - - Fräscha Favoriter -

Till en bra räk­fros­sa ska man vält­ra sig i rä­kor! Själv är jag lat och or­kar in­te ska­la dem först, så jag tar ba­ra bort hu­vu­det och äter res­ten med skal och allt. Min pap­pa sa all­tid att sma­ken sit­ter i ska­let. 4 por­tio­ner • 1 kg rä­kor med skal Kum­min- och dill­ma­jon­näs (cir­ka 2 ½ dl): • 1 äggu­la • 1 tsk söt se­nap • ri­vet skal från 1 ci­tron • 2 dl na­tu­rell ol­ja, till ex­em­pel

raps- el­ler majs­ol­ja • 2 msk hel kum­min • 1 ask dill (30 g)

Lägg äggu­lan i en skål till­sam­mans med se­na­pen. Till­sätt ci­tronska­let och vis­pa se­dan ner ol­jan – li­te i ta­get – tills du har en tjock ma­jon­näs.

Värm en torr stek­pan­na på spi­sen och häll i de he­la kum­min­frö­na. Ros­ta tills det bör­jar knäp­pa li­te i dem, i cir­ka 3 mi­nu­ter.

Hac­ka kum­min­frö­na grovt på en skär­brä­da och blan­da ner i ma­jon­nä­sen. Fin­hac­ka dil­len och blan­da ner även den.

Lägg upp rä­kor­na i en skål, gär­na av is (se hur du gör en så­dan ne­dan) och ät dem med ma­jon­nä­sen.

1

2

3

4

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.