Lax med ing­e­fä­ra, kras­se & se­sam­vinäg­rett

Leva & Bo - - Fräscha Favoriter -

Det här är ett kul och som­rigt sätt att slänga ihop nå­got snabbt och fräscht till drin­ken ute i träd­går­den. Jag lo­var, du kom­mer att im­pa på de fles­ta! 4 por­tio­ner • 300 g pin­färsk lax­fi­lé i hel bit • 1 ask ärt­skott • 1 bunt blom­kras­se, gär­na med

extra blom­mor till gar­ne­ring • 1 li­ten burk in­lagd ja­pansk

ing­e­fä­ra (ga­ri) Se­sam­vinäg­rett: • 1 msk rostade se­sam­frön • 1 msk ja­pansk so­ja el­ler ta­ma­ri • 1 msk vitvins­vi­nä­ger • 1 msk fly­tan­de ho­nung • 1 msk ne­u­tral ol­ja, till ex­em­pel majs- el­ler raps­ol­ja Skär lax­en i tun­na ski­vor rakt ner och ige­nom, som du ski­var bröd fast tun­na­re.

Lägg ut ski­vor­na på en plan­ka, en stor skär­brä­da el­ler ett fat. För­de­la ärt­skot­ten på lax­en och klipp över kras­sen. Blan­da vi­nä­gret­ten. Lägg ut cir­ka 2 matske­dar av den in­lag­da ing­e­fä­ran på lax­en. Skvätt över se­sam­vi­nä­gret­ten och top­pa med kras­se och gär­na någ­ra fi­na blom­mor.

1

2 3 4

Re­cept ur ”Ti­nas som­mar” av Ti­na Nord­ström (Bonnier fak­ta).

TI­NAS STIL.

RÄK­FROS­SA. Med en hem­gjord kum­min- och dill­ma­jo­näs sma­kar rä­kor­na än­nu bätt­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.