To­mattar­te

Leva & Bo - - Fräscha Favoriter -

4 por­tio­ner Blixt­smör­deg: • 500 g ve­te­mjöl (cir­ka 8 ½ dl) • 500 g is­kallt smör • 1 ½ tsk salt • 1 dl vat­ten • 1 äggu­la • 1 ci­tron, ri­vet skal To­mat­fyll­ning: • 4 scha­lot­ten­lö­kar • 2–3 vit­löks­klyf­tor • 1 msk rör­soc­ker • 1 msk äp­pel­ci­der­vi­nä­ger • 6–8 köt­ti­ga plom­mon­to­ma­ter

Kör mjöl, smör och salt i mat­be­re­da­re till smu­lig mas­sa. Till­sätt vat­ten, äggu­la och ci­tron­skal och kör snabbt ihop till en deg. Det gör ing­et om det är li­te smörklum­par i den – de­gen är li­te klad­dig.

Klap­pa in li­te mjöl med mjö­la­de hän­der och lin­da in i plast­fo­lie. Låt vi­la i ky­len i 30–40 mi­nu­ter.

De­la de­gen i två de­lar. Spa­ra den ena. Värm ug­nen till 225 gra­der. Ska­la och ski­va lök och vit­lök. Fräs i pan­na i li­te smör och oliv­ol­ja. Till­sätt soc­ker och vi­nä­ger när de bör­jar bli mju­ka.

De­la to­ma­ter i hal­vor och lägg bland lö­ken. Låt väts­kan ko­ka ihop.

Tar­ten blir bäst om pan­nan är 20 cen­ti­me­ter i di­a­me­ter – in­te för stor, allt­så. Kav­la ut de­gen fem mil­li­me­ter tjock och en cen­ti­me­ter stör­re än pan­nan.

Lägg de­gen ovan­på to­ma­ter­na och vik in den in­nan­för kan­ten.

Stick i de­gen på någ­ra stäl­len så att ånga kan py­sa ut. Gräd­da i cir­ka 30 mi­nu­ter – de­gen ska re­sa sig li­te, bli gyl­len­brun och fra­sig. Vänd tar­ten upp och ner på ett fat och ser­ve­ra ljum­men.

1

2

3

4 5

6

7

8

9

Äpp­le och hal­lou­mi bil­dar en ljuv­lig bland­ning av sma­ker ihop.

SÖTT & SALT.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.