Gril­la­de äpp­len & hal­lou­mi med rus­sin

2

Leva & Bo - - Fräscha Favoriter -

Söt­man från äpp­le­na till­sam­mans med den sal­ta hal­lou­min är ba­ra så rätt. Ser­ve­ra gär­na som till­be­hör till en skål med rä­kor. 4 por­tio­ner • 5 svens­ka äpp­len (till ex­em­pel

Ingrid Ma­rie) • oliv­ol­ja • 1 hac­kad kvist ros­ma­rin • 2 hal­lou­mi­os­tar • 1 röd­lök • ½ dl sul­tan­rus­sin • 1 ci­tron • even­tu­ellt ½ dl oliv­ol­ja

De­la äpp­le­na i hal­vor. Ring­la li­te oliv­ol­ja över och strö över ros­ma­rin. Gril­la äpp­le­na på en varm grill el­ler i en grill-

1

pan­na, i ett par mi­nu­ter på var­je si­da.

Gril­la el­ler stek även os­ten gyl­len­brun. Vänd den li­te då och då. Hal­lou­mi är tack­sam att ste­ka, men se till att den in­te blir för bränd.

Ska­la och hac­ka röd­lö­ken och lägg den i en skål. Hac­ka rus­si­nen och lägg dem i sam­ma skål.

Tvät­ta och ska­la ci­tro­nen. Hac­ka ci­tron­köt­tet och blan­da det med lök och rus­sin. Den som vill kan blan­da ner ½ dl oliv­ol­ja el­ler så be­hål­ler man rö­ran mind­re så­sig.

Lägg äpp­le­na på ett fat, bryt över den gyl­len­bru­na os­ten och top­pa med rus­sin-, lök- och ci­tron­bland­ning­en.

3

4

5

VAC­KERT. En tar­te

som är fra­sig, smö­rig och jät­te­god.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.