Var hit­tar jag bor­det?

Hej! Tack för en bra tid­ning som ger mig mas­sor av in­spi­ra­tion var­je vec­ka. På si­dan 24 i num­mer 23 av LE­VA & BO finns ett runt soff­bord som är så fint. Var kom­mer det ifrån?

Leva & Bo - - Fråga Oss - KRISTI­NA

Soff­bor­det köp­tes för sex år se­dan hos EM och finns ty­värr in­te kvar läng­re. EM har fle­ra run­da vi­ta soff­bord, men just nu ing­et som är likt det du frå­gar ef­ter. Men två lik­nan­de bord finns, Ta­ti från Asplund i de­sign av Bro­berg & Rid­der­strå­le, 8 640 kro­nor. Och ett vitt runt soff­bord med ski­va av lac­kad MDF och ben av bank­po­le­rat rost­fritt stål, 799 kro­nor, Fyn­diq.se.

Vitt runt soff­bord med ski­va av lac­kad mdf och ben av bank­po­le­rat stål, 799 kro­nor, Fyn­diq.

VAR­DAGS­RUM. Vac­kert in­rett var­dags­rum hem­ma hos So­fia Ristic som dri­ver bu­ti­ken Ur­ban col­lec­tion i Uppsa­la.

RUND KANT.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.