TRÅ­DIG FÖR­VA­RING

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Tren­dig för­va­ring är trådkorgar som även fun­ge­rar som de­ko­ra­tion. Den­na kan även va­ra ut­om­hus, 32 31 cen­ti­me­ter, 179 kro­nor, Clas Ohl­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.