GLAS­KONST PÅ VÄG­GEN

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

En ny kol­lek­tion med vägg­smyc­ken är Aar­re från Iit­ta­la. Det är mun­blåsta vägg­knop­par som man kan hänga per­son­li­ga fö­re­mål på. Aar­re är de­sig­nad av Mark­ku Sa­lo, Anu Pent­ti­nen och Aal­to+Aal­to. Kol­lek­tio­nen be­står av åt­ta smyc­ken i oli­ka fär­ger och for­mer, här Se­se­li, 1 799 kro­nor, It­ta­la.

IN­SPI­RE­RAR. An­na Lejestrand har på ett år fått över 1 700 föl­ja­re, som får ta del av hen­nes bil­der, på Instagram.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.