OVAL TAKLAMPA

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Pen­deln Plass från Fosca­ri­ni fick sitt namn av or­den glass och plastic. De­sig­nen är in­spi­re­rad av mu­ranopär­lor. Av po­lykar­bo­nat och stål, 34 50 cen­ti­me­ter, 4 485 kro­nor, Svens­sons i Lammhult.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.