SJÖ­GRÖN HÖST­NY­HET

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Bland hös­tens ny­he­ter från Rörstrand hit­tar man bland an­nat den­na kopp från Hö­ganäs ke­ra­mik i nya fär­gen Sea green. Kul­la­byg­den och dess kust­nä­ra färgska­la har va­rit in­spi­ra­tions­käl­la. Det var i Kul­la­byg­den i Skå­ne som Hö­ganä­smug­gen kom till 1909. Mugg med fat av trä, 189 kro­nor, Rörstrand.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.