LY­SAN­DE PY­RA­MI­DER

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Ljusstake Py­ra­mid i me­tall, finns i fler fär­ger, 7 och 12 cen­ti­me­ter höga, 39 re­spek­ti­ve 49 kro­nor, La­ger­haus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.