Har bu­tik i gam­la stal­let

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

Här bor: An­na Modé och Ed­die Gun­nars­son, med kat­ter­na Til­da, Theo, Emil och Ida. Ut­flug­na barn och barn­barn.

Gör: An­na dri­ver bu­ti­ken La pas­sion i det gam­la stal­let. Ed­die är ock­så egen fö­re­ta­ga­re.

Hu­set: Kring­byggd skå­ne­gård från 1834 i handsla­get te­gel. Hu­set lig­ger på lan­det ut­an­för Mun­ka-Ljung­by och är 230 kvadrat­me­ter stort.

MATRUM­MET Mo­ra­kloc­kan ro­pa­des in på en auk­tion och i sin vi­ta skrud blir den ett ut­sökt

smyc­ke i matrum­met. Hu­sets gam­la ka­kel­ug­nar pas­sar ut­märkt till An­nas vi­ta bas med ru­sti­ka bord

och de kläd­da sto­lar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.