SKI­RA BLOM­MOR & VACK­RA BLAD

Leva & Bo - - Sommarblommor -

1Ro­senskä­ran är en myc­ket an­vänd­bar som­mar­blom­ma som har ett bus­kigt växt­sätt och ett vac­kert fin­fli­kigt blad­verk. Den är fin att an­vän­da i ra­batt, som so­li­tär i kru­ka el­ler som en ettå­rig häck. Ro­senskä­ran blom­mar med sto­ra, ro­sa, rö­da el­ler vi­ta blom­mor från ju­li till ok­to­ber. Den blir 50-120 cen­ti­me­ter hög be­ro­en­de på sort. Ro­senskä­ran trivs bäst i fuk­tig­hets­hål­lan­de och nä­rings­rik jord i so­ligt lä­ge.

LE­VA&BO •

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.